Till innehåll på sidan

Användarrådet för regional statistik

Ordförande

Marcel Moritz, Huddinge kommun

Ledamöter

 • Karin Althoff, Västra Götalandsregionen
 • Jan Amcoff, Uppsala universitet
 • Anna Råman, Region Skåne
 • Linn Karlsson, Tillväxtverket
 • Henrik Gustafsson, Göteborgs stad
 • Marcus Jernström, Tillväxtanalys
 • Jimmy Lindahl, Linköpings kommun
 • Marie Rosberg, Boverket
 • Karl Nygren, Uppsala kommun
 • Fredrik Åkerlind, Näringsdepartementet
 • Max Wehlin, Varbergs kommun

Mötesanteckningar

2022-10-27 (pdf)

2022-04-07 (pdf)

2021-10-20 (pdf)

2021-04-23 (pdf)

2020-10-15 (pdf)

2020-04-24 (pdf)

Instruktioner

Kontakta oss

Jenny Lindberg

Telefon
010-479 69 83
E-post
jenny.lindberg@scb.se

Catarina Nordström

Telefon
010-479 60 77
E-post
catarina.nordstrom@scb.se