Till innehåll på sidan

Användarrådet för befolkning, demografi och integration

Ordförande

Anders Ljungberg

Ledamöter

  • Eva Andersson, Stockholms universitet                   
  • Gunnar Andersson, Stockholms universitet            
  • Jonas Norlin, Finansdepartementet
  • Love Lundin, Länsstyrelsen Västra Götaland           
  • Binniam Kidande, Justitiedepartementet
  • Jonathan Fransson, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Ulrika Gustafsson, Delmos
  • Anders Wirhed, Justitiedepartementet
  • Bengt Eriksson, Boverket
  • Daniel Levinsson, Umeå kommun

Mötesanteckningar

2023-01-31 (pdf)

2022-11-10 (pdf)

2022-05-13 (pdf)

2021-10-26 (pdf)

2021-05-17 (pdf)

2020-10-23 (pdf)

2020-05-11 (pdf)

Instruktioner

Kontakta oss

Marie Lideus

Telefon
010-479 65 02
E-post
marie.lideus@scb.se

Lena Lundkvist

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se