Till innehåll på sidan

Nämnden för Konsumentprisindex

Enligt SCB:s arbetsordning 4 kap.4 c § ska Nämnden för konsumentprisindex handlägga frågor om beräkningar av KPI och bistå i frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna samt främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av KPI.

Nämnden har vanligen 2 sammanträden per år. Diskussionen vid sammanträdena dokumenteras av sekreteraren. Snabbprotokollet fastställs dagarna efter genomfört möte, skickas till ordföranden för påsyn och läggs upp på webbplatsen.

Nämnden får vid behov bjuda in experter.

Nedanstående ledamöter är förordnade i Nämnden för konsumentprisindex t.o.m. den 31 december 2018.

Ledamöter 

 • Cecilia Hertzmann, ordförande, Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Magnus Häll, Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Jesper Johansson, Sveriges Riksbank
 • Mårten Löf, Sveriges Riksbank
 • Anders Eklund, Försäkringskassan
 • Tommy Lowén, Pensionsmyndigheten
 • Erik Glans, Konjunkturinstitutet (KI)
 • Marcus Mossfeldt, Finansdepartementet
 • Marcus Widén, Finansdepartementet
 • Stefan Palmqvist, Finansinspektionen
 • Peter Vikström, Konsumentverket
 • Randi Johannessen, Statistisk sentralbyrå (SSB), Norge
 • Jörgen Dalén, fil. dr, Statistikkonsult
 • David Edgerton, professor, Nationalekonomiska inst., Lunds universitet
 • Sune Karlsson, professor, Handelshögskolan, Örebro universitet
 • Hans Wijkander, Professor, Nationalekonomiska inst., Stockholms universitet

 

 

Kontakta oss

Kamala Krishnan

Telefon
010-479 44 81
E-post
kamala.krishnan@scb.se

Martina Sundström

Telefon
010-479 42 51
E-post
martina.sundstrom@scb.se