Till innehåll på sidan

Underlag Nämnden för konsumentprisindex

Sammanträdesdokument i pdf-format för Nämnden för konsumentprisindex.

Samman‑
träde nr.
Sammanträdesdatum Sammanträdesdokument
14 2022-05-24

Balansering i KPI (Balancing the Swedish CPI)

   

Kvalitetsvärderingsrapport 2021

   

Receptbelagda läkemedel i KPI - KI

   

Korta minnesanteckningar möte 14

13 2022-02-02

Hantering av kompensation för höga elpriser (pdf)

  2022-02-02

Korta minnesanteckningar möte 13 (pdf)

12 2021-10-20

Prisindex för mobiltelefoner och datorer med fast korg (pdf)

    Aggregeringsprinciper inom COICOP 01 och 02 (pdf)
   

Vägningstal under 2022 (pdf)

    Korta minnesanteckningar möte 12 (pdf)
11 2021-05-20 Byggnadsprisindex (pdf) 
    Ny design för hushållens konsumtionsutgifter (pdf)
    Effekter av särskilt beräkningssätt för 2021 års vägningstal (pdf)
    Kvalitetsvärderingsrapport 2020 (pdf)
    Korta minnesanteckningar möte 11 (pdf)
10 2020-11-18 Fortsatt diskussion av vägningstalens utformning med hänsyn till coronakrisen (pdf)
    Korta minnesanteckningar (pdf)
9 2020-09-25 Konsumentbeteende i det digitaliserade samhället och risker för bias i KPI (pdf)
    Kvalitetsvärderingsrapport 2019 (pdf)
    Läkemedel i KPI - möjligheter med utökad dataleverans (pdf)
    MCR-Mobiltelefoner & datorer (pdf)
    Observationer av webbskrapande data (pdf)
    Observations in web scraped data (pdf)
    Trängselskatt i KPI - Hantering av förändringar 2020 (pdf)
    Vägningstal och indexkonstruktion i samband med coronakrisen (pdf)
8 2020-04-01 Hantering av effekter av Corona-pandemin i KPI och HIKP
7 2019-10-24 Lotteriindex och den nya spellagen (pdf)
    Geomedel vs Aritmetiskt för tjänster och varor (pdf)
    Overlap (pdf)
    Scanner data in the Swedish CPI, where are we now (pdf)
    Butiksurval och konsumentbeteende (pdf)
    Scanner data on clothing (pdf)
    Ändring av undersökningsvariabel för avgifter till bostadsrättsföreningar (pdf)
    Järnvägsresor 2019 Ansats (pdf)
6 2019-05-23 Charter (pdf)
    Korgeffekten (pdf)
    Kvalitetsvärderingsrapport (pdf)
    Principdokument vid förändringar (pdf)
    Tåg (pdf)
5 2018-10-24 Avtalsandelarna i el-undersökningen (pdf)
    Elasticiteter i kassaregisterdata (pdf)
    Hedonisk kvalitetsvärdering av hemelektronik (pdf)
    Kläder i KPI (pdf)
    Läkemedel i KPI (pdf)
    Ny datakälla för järnvägs-, flyg- och charterresor (pdf)
    Urvalen i KPI (pdf)
4 2018-05-29 Alternativa beräkningsmetoder för kassaregisterdata (pdf)
    Effekten av urvalsuppdateringar på KPI (pdf)
    En modell för resursallokering inom KPI (pdf)
    Hantering av avvikande låga priser i KRD (pdf) 
    Hedonisk kvalitetsvärdering för kaffebryggare baserad på webbskrapad data (pdf)
    Hedonisk kvantitetsomräkning (pdf)
    Kvalitetsvärderingsrapport (pdf)
    Persistens för tjänstepriser i KPI (pdf)
    Prisvariabel i mätningen av tandvård (pdf)
    Public-service-avgift (pdf)
3 2017-10-25 Bestämning av prisvariabeln för viktvaror (pdf)
    Bias i KPI (pdf)
    Hanteringen av säsongsprodukter i KPI (pdf)
    Hedoniska metoder med webscrapingdata för hemelektronik (pdf)
    Jämförelse av fast varukorg och månadsmatchning för dagligvaror (pdf)
    Prisuppdateringar på elementär indexnivå – jämförelser mot ett superlativt index (pdf)
    Relevans och täckning i KPI (pdf)
2 2017-05-23 Bias i KPI-outline (pdf)
    Kvalitetsvärderingsrapport 2016 (pdf)
    Långvarigt oförändrade priser i KPI (pdf)
    Prisppdateringar av vikter i elementärindex (pdf)
    Vikter för distansköp (pdf)
    Vägningstal för färsk frukt och färska grönsaker från kassa­register­data (pdf)
1 2016-10-24  Äldreomsorg i KPI (pdf)
    Bostadsrätter i KPI (pdf)
    Central prissättning (pdf)
    Kassa­register­data för tandvård (pdf)
    Kvalitets­värdering av nya bilar (pdf)
    Mäklartjänster i KPI (pdf)
    Privatleasing av bilar i KPI (pdf)
    Utökning av livsmedel i kassa­register­data (pdf)
254 2016-05-23 Fastighetsmäklartjänster i KPI (pdf)
    Äldreomsorg KPI (pdf)
    Prismätning av boendetjänsten i bostadsrätter (pdf)
    Online-, offline-priser (pdf)
    Kvalitetsvärderingsrapport 2015 (pdf)
    Hantering av ränteavdraget (pdf)
253 2015-10-21 Kvalitetsvärderingar av hemelektronik (pdf)
    Aggregering av index i elundersökningen (pdf)
    Vikter inom avskrivningar (pdf)
    Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI (pdf)
    Prismätning av boendetjänsten i bostadsrätter (pdf)
252 2015-05-25 Användning av kassaregisterdata från Systembolaget för egen uträkning av index (pdf)
    Hantering av abonnemang i KPI (pdf)
    Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI (pdf)
    Kvalitetsvärderingsrapport 2014 (pdf)
    Redesign av butiksurval för KPIs lokala prisundersökningar (pdf)
    Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och tv-butiker (pdf)
    Äldreomsorg i KPI - information om en pågående utredning (pdf) 
251 2014-10-23 Finansmarknadsdata – utvärdering av olika framskrivningsalternativ (pdf)
    Hantering av ränteavdraget (pdf)
    Hantering av urvalsbias i KPI (pdf)
    Hälsovård – metodjustering för högkostnadsskydd (pdf)
    Internetinsamling och e-handel i KPI (pdf)
    Hedoniskt prisindex för tv-apparater (pdf)
    Frågor i boendeposten (pdf) (1,0 MB)
250 2014-04-28 Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex (pdf)
    Utökad tillämpning av säsongsskattningar (pdf)
    Undertäckning i KPI (pdf)
    Information om KPI-KS (pdf)
    Kvalitetsvärderingsrapport 2013-februari 2014 (pdf) (1,1 MB)
249 2013-10-24 Genomsnittsräntor i räntesatsindex (pdf)
    Korrigering för urvalsbias (pdf)
    NPI och KPI-KS (KPI med konstant skatt) (pdf)
    Behandling av avdragsrätten för utgiftsräntor i räntekostandsindex (pdf)
    Att frångå branschvis aggregering i de elementära aggregaten (pdf)
    Detaljerat underlag för variansskattning (pdf)
248 2013-04-25 Implementering av femsiffrig COICOP (pdf)
    Fortsatt arbete med kassaregisterdata 2013 (pdf)
    Bindningstider och rabatter i räntesatsindex (pdf)
247 2012-12-04 Kassaregisterdata i KPI – utökad tillämpning för dagligvaror (pdf)
    Ändring av beräkning av rörlig ränta i räntesatsindex (pdf)
    Kvalitetsvärderingsmetoder i fält (pdf)
    Inrikes flygresor i KPI (pdf)
    Ny information om urvalsosäkerhet i kvalitetsdeklarationen för KPI (pdf)
246 2012-11-01 Prisbegreppet i KPI (pdf)
    Prisindex med och utan rabatter (pdf)
    Rabatter i kassaregisterdata för dagligvaror (pdf)
    Sammanvägningsmetod över tre veckor för kassaregisterdata i KPI (pdf)
    Beklädnadsvaror i KPI (pdf)
    Översyn av centrala prisundersökningar i KPI (pdf)
245 2012-04-26 Scanner data – comparability issues (pdf)
    Beräkning av räntekostnadsindex (pdf)
    Sammanvägning av avtalsformer i elundersökningen (pdf)