Till innehåll på sidan

Skolenhetsregistrets API

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter och huvudmän.

Skolenhetsregistrets API 

Förändringar i skolenhetsregistrets API efter årsskiftet – kontrollera åtkomst redan nu

Från och med januari 2023 tar Skolverket över insamling till och förvaltning av skolenhetsregistret från Statistikmyndigheten SCB. Du som idag använder dig av SCB:s API kommer att behöva göra vissa justeringar för att från årsskiftet få åtkomst till skolenhetsregistret. Det är därför bra om din organisation redan nu kontrollerar att ni kan hämta uppgifterna i Skolverkets API.

Läs mer om Skolverkets API och vad du behöver göra

Om Skolenhetsregistret

I Skolenhetsregistret finns uppgifter för skolformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, sameskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Skolenhetsregistret är anpassat till definitionen av skolenhet som följer av skollagen (2010:800) . Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Webbportalen

Skolenheter och huvudmän kan göra ändringar och uppdateringar i Skolenhetsregistrets webbportal. Portalen är öppen året runt och uppdateringarna blir synliga i API:et dagen efter uppdateringen gjorts i portalen.

Här kan du läsa mer om webbportalen samt logga in om du är en uppgiftslämnare eller huvudman.

Skolenhetsregistret

Kontakt

E-post
skola@scb.se