Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI)

Nästa publicering: 2021-11-15

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Nyckeltal för Sverige

Inflationstakt enligt KPIF

2,8 %

Referenstid: september 2021 jämfört med samma period föregående år

Inflationstakt enligt KPI

2,5 %

Referenstid: september 2021 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI)

345,74

Index 1980=100

Referenstid: september 2021

Statistiknyheter

Konsumentprisindex (KPI), september 2021

2021-10-14

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 2,8 procent i september 2021. Det är en uppgång från augusti då inflationstakten var 2,4 procent. Månadsförändringen från augusti till september var 0,5 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0101