Till innehåll på sidan

Indelning av institutionella enheter

Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT, är en klassificering av institutionella enheter, exempelvis bolag, myndigheter och hushåll. INSEKT grupperar dessa enheter till olika institutionella sektorer i ekonomin.

Den aktuella standarden, Standard för institutionell sektorindelning INSEKT 2014, baseras på Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen, ENS 2010. Det är ett internationellt jämförbart räkenskapssystem för beskrivning av en hel ekonomi.

INSEKT publiceras tillsammans med Standard för indelning efter ägarkontroll och Indelning efter juridisk form i ett Meddelande i samordningsfrågor (MIS).

MIS 2014:1. Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014, Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000 Indelning efter juridisk form, JURFORM (pdf)

Tidigare utgåvor av standarden

MIS 2001:2 Standard Classification by Institutional Sector, 2000, INSEKT 2000, Standard Classification by Ownership Control, 2000, ÄGAR 2000, Classification by Type of Legal Entity, JURFORM (pdf)

(MIS) 1968:6 Standarder för klassificering av institutionell sektortillhörighet, ägarkategori och juridisk form (pdf)