Till innehåll på sidan

Kombinerade nomenklaturen (KN)

KN-nomenklauren (Combined Nomenclature, CN) används av samtliga EU-länder i deras utrikeshandelsstatistik för varor och även i EU:s gemensamma tulltaxa.

KN8, de åttasiffriga varukoderna, är den mest detaljerade nivån för varuindelning i utrikeshandelsstatistiken. År 2017 rörde det sig om cirka 9 500 varugrupper.

Nomenklaturen ändras årligen och den nomenklatur som träder i kraft i början av följande år publiceras varje år senast i slutet av oktober.

Årsvisa ändringar i Kombinerade nomenklaturen

Sök varukoder

Sök varukod eller text för Kombinerade nomenklaturen (KN)

Sök varukod och text i Tullverkets söktjänst TULLTAXAN