Till innehåll på sidan

Jämställdhet

Artiklar om Jämställdhet

Fler män än kvinnor i nio av tio kommunfullmäktige

I närmare 30 år har könsfördelningen i Sveriges kommunfullmäktige stått relativt stilla. I 76 kommuner var över 60 procent av ledamöterna män efter det senaste valet – men ingen fullmäktige hade så stor andel kvinnor. Här publicerar vi statistik för samtliga kommuner.

Övrigt Etiketter: Demokrati Jämställdhet Val

Kvinnor lägger mer tid på hushållsarbete – män på fordon och reparationer

Kvinnor ägnar generellt mer tid än män åt att laga mat, städa, tvätta och på omsorg om de egna barnen, visar ny statistik från SCB. Män lägger mer tid än kvinnor på förvärvsarbete samt på underhåll och reparationer av bostaden och fordon.

Övrigt Etiketter: Befolkning Fritid Jämställdhet

Jämställda inkomster, en fråga om tid?

I den här analysen tittar vi på vad män och kvinnor födda 1950, 1960 och 1970 har tjänat och tjänar totalt under sina yrkesverksamma liv. Vi kan se att män födda 1950 har tjänat fyra miljoner kronor mer än kvinnorna i samma ålder, men för dem födda senare minskar inkomstskillnaden mellan könen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbete Inkomst Jämställdhet

Ökande gap mellan kvinnors och mäns partisympatier

Kvinnor i Sverige sympatiserar i större utsträckning med riksdagspartier till vänster på den politiska skalan. Män sympatiserar mer med partier åt höger och könsskillnaderna har ökat stort under de senaste 50 åren.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Jämställdhet Kvinnor och män Politik och demokrati

Så kan transpersoner inkluderas i undersökningar

Alla som jobbar med enkäter och undersökningar behöver kunna ställa frågor på ett inkluderande sätt. SCB har tagit fram ett stödmaterial till aktörer som vill inkludera binära och ickebinära transpersoner i det arbetet.

Övrigt Etiketter: Jämställdhet

Mer extrajobb men mindre ersättning för tjejer än killar på gymnasiet

Färsk statistik från SCB visar att mer än hälften av gymnasieeleverna arbetade extra någon gång, även under pandemiåret 2020. Men det finns skillnader mellan könen.

Övrigt Etiketter: Jämställdhet Privatekonomi

Hundra år med kvinnlig rösträtt

I år är det 100 år sedan kvinnor i Sverige för första gången fick rösta i val till riksdagen. Det skulle dock dröja 26 år innan vi fick vårt första kvinnliga statsråd och 73 år innan könsfördelningen i riksdagen blev någorlunda jämn.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Jämställdhet Hundra år av demokratistatistik

Hundra år av svensk demokrati

I år är det hundra år sedan kvinnor för första gången kunde rösta i ett riksdagsval. Sedan dess har mycket hänt. Antalet partier i riksdagen har till exempel ökat till åtta och det har blivit betydligt mer komplext att bilda regering i Sverige. Efter senaste valet tog det 134 dagar.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Jämställdhet Hundra år av demokratistatistik

Äldre har ökat sitt semesterresande över tid

Före coronapandemin, mellan 2008–2019, ökade många i riskgruppen över 70 år sitt resande. Bland kvinnor 75–84 år ökade semesterresandet från 30 till 38 procent. Bland männen i samma åldersgrupp ökade andelen från 33 till 44 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Familj Jämställdhet Kultur och fritid

Kvinnors inkomst närmar sig mäns – men långsamt

Kvinnors inkomster har ökat mer än mäns under 2000-talet. Men fortfarande har män betydligt högre inkomst än kvinnor. Det gäller både förvärvsinkomster och kapitalinkomster.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Jämställdhet Hushåll och ekonomi

Nöjdast är de som bor ihop utan barn

Mest nöjda med livet är de som bor tillsammans utan barn. 52 procent av dem svarar att de är mycket nöjda med livet, jämfört med 41 procent av de som är sammanboende och bor med barn under 18 år.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Hälsa och ohälsa Jämställdhet

Högutbildade kvinnor tar över på statliga jobb

I början av 2000-talet var ungefär sex av tio högutbildade på statliga jobb män. Nu är bilden nästan den omvända, snart är nära sex av tio kvinnor. Över 100 statliga myndigheter ligger över den gränsen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Jämställdhet Utbildning

Vanligare med OB-tider bland kvinnor än män

Det är vanligare för kvinnor än män att jobba obekväma arbetstider. Skillnaderna mellan könen minskar dock sedan 2012, visar en rapport från statistikmyndigheten SCB.

Övrigt Etiketter: Arbetsmarknad Jämställdhet Yrke

Det tog 75 år till en jämn könsfördelning bland kommunpolitikerna

I år är det 100 år sedan svenska kvinnor för första gången fick rösta i kommunalvalen. Då var ungefär 4 av 100 folkvalda kommunpolitiker kvinnor. Först 1994 nåddes gränsen för vad som brukar räknas som en jämn könsfördelning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Jämställdhet Hundra år av demokratistatistik

Män har makten i EU

Det är en ojämn könsfördelning i Europaparlamentet. En majoritet av ledamöterna är män; 64 procent. En nivå som legat nästan konstant de senaste tio åren.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Jämställdhet Europa

Anställda pappor tar ut fler dagar med föräldrapenning

Pappor som driver företag tar ut färre dagar med föräldrapenning under barnets första levnadsår än pappor som är anställda. Företagarpapporna tar ut ungefär en vecka mindre jämfört med anställda pappor – oavsett hur mammans sysselsättning ser ut.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Familj Jämställdhet Företagande

Ekonomisk jämställdhet långt borta i EU

I alla EU:s länder är det en lägre andel kvinnor än män som är sysselsatta, det vill säga har ett betalt arbete. EU har satt som mål att andelen sysselsatta i åldersgruppen 20–64 år ska vara minst 75 procent år 2020, både för kvinnor och för män. Många länder i EU är långt ifrån det målet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Jämställdhet Kvinnor och män

Färre kvinnor än män driver företag

Under 2015 arbetade 369 000 personer i åldrarna 20 till 64 år som företagare. Av dem var drygt 30 procent kvinnor. De arbetade ofta inom hårvårdsbranschen, som konsulter eller drev restaurangverksamhet. Kvinnor hade i stor utsträckning även en anställning vid sidan av sitt företagande.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Jämställdhet Kvinnor och män Företagande

Skillnaden i inkomst är större än skillnaden i lön

Löneskillnaderna mellan könen är mindre än inkomstskillnaderna när personer med samma typ av utbildning och examensår jämförs. Att skillnaderna i inkomster är större beror till stor del på att kvinnor oftare än män arbetar deltid.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Jämställdhet Kvinnor och män Lön

Statistik för en hållbar utveckling

Ingen ska vara fattig eller hungrig och all diskriminering av kvinnor ska avskaffas. Det är några saker som FN vill uppnå med Agenda 2030 och de 17 målen för en hållbar utveckling.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Jämställdhet Internationellt Klimat Miljö och hållbar utveckling

Olika inkomst för lika utbildning

Fem år efter examen har kvinnor i genomsnitt nästan 25 procent lägre arbetsinkomst än män som läst en lika lång utbildning. Det beror i hög grad på att många kvinnodominerade utbildningar leder till låga inkomster. Men kvinnor tjänar mindre än män även bland personer som läst samma utbildning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Jämställdhet Kvinnor och män Utbildning