Till innehåll på sidan

Serien Historisk statistik för Sverige

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Denna serie innehåller längre tidsserier av äldre statistik från 1700-talet och framåt inom olika ämnesområden, såsom till exempel befolkning, väderlek, lantmäteri, jordbruk och utrikeshandel.