Till innehåll på sidan

Statistiska meddelanden (SM)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Statistiska meddelanden utges fortfarande och sträcker sig tillbaka till 1913 när Statistisk tidskrift lades ned. Nyare SM hittar du via publiceringskalendern.

Statistiska meddelanden (SM) kom att omfatta fem delserier:

Serie B var ursprungligen tänkt att innehålla månads- och kvartalsstatistik från det föreslagna Statistiska centralverket. När det inte blev något centralverk, valde SCB att använda andra kanaler och lämnade bokstaven oanvänd.

När Statistisk tidskrift ändrade inriktning 1963 samlades de stencilerade publikationerna ihop och överlämnades till SCB:s bibliotek under benämningen:

Statistiska meddelande startade 1963 med en serieindelning som delvis finns än idag.

Statistiska meddelanden (SM) 1963–2001

Digitaliseringen av förteckningar över SM 1963‑2001 är uppdelad på tre filer:

Förteckningarna är avsedda att vara huvudingångar till enskilda SM, vartefter SM:en blir digitaliserade kommer de bli länkade från respektive förteckning.

Sedan 2002 publiceras Statistiska meddelanden via SCB:s publiceringskalender.