Till innehåll på sidan

Transporter och kommunikationer, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Allmän järnvägsstatistik (SOS) 1911–1952 Libris
Allmänna arbeten (BISOS S) 1872–1910  
Bilismen i Sverige: fakta om bilbeståndet, nyregistreringar, produktion, import & export, vägnätet, bilskatter, internationella översikter 1948 Libris
Centrala bilregistret 1942–1962 Libris
Charterstatistik 1971–1993 Libris
Driftsstatistik för civil luftfart 1946–1961 Libris
Flygplatsstatistik 1973– Libris
Flygplatsstatistik  1997–  
Historia.se    
Historiska nationalräkenskaper för Sverige. 4, Transporter och kommunikationer 1800–1980 Libris
Inrikes handel och sjöfart (BISOS E) 1858–1910  
Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsanstalterna å rikets kuster (BISOS T) 1873–1910  
Lotsverket (SOS) 1911–1953 Libris
Nyregistreringar per år 1997–  
Nyregistreringsstatistik: personbilar, lastbilar, bussar, traktorer 1973– Libris
Personbilsinnehavet i Sverige 1950–2010 Libris
Postverket (BISOS M) 1864–1910  
Postverket (SOS) 1911–1988 Libris
Sjöfart (SOS) 1911–1988  
Statens järnvägar ...: Summarisk redovisning 1879–1922 Libris
Statens järnvägstrafik (BISOS L) 1862–1910  
Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden/utgivna av Kungl. Järnvägsstyrelsen 1912–1953  
Statens järnvägar (SOS) 1911–1952 Libris
Sveriges järnvägar (SOS) 1953–1992 Libris
Tabeller över antalet fordon m.m., upptagna i centrala automobilregistret vid ingången av 4:e kvartalet 1942 1942 Libris
Telefon och telegraf (SOS) 1911–1942 Libris
Telefon, telegraf och radio (SOS) 1943–1959 Libris
Telegrafväsendet (BISOS I) 1861–1910  
Televerket (SOS) 1959–1987 Libris
Utrikes handel och sjöfart (BISOS F) 1858–1910  
Vagnslastgodstrafiken å Statens järnvägar (SOS) 1913–1937 Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1830–1950  
Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser (BISOS H) 1856–1905  
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–