Till innehåll på sidan

Öppna data för DeSO – Demografiska statistikområden

DeSO - Demografiska statistikområden är en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna. Digitala gränser inklusive totalbefolkning finns tillgängliga som öppna data.

DeSO kommer att vara stabil och inte ändras över tid, men det finns en möjlighet att dela områden i framtiden om de blir för stora befolkningsmässigt. Om någon förändring sker i läns- eller kommunindelningen kommer gränserna till DeSO att följa efter.

Tillgängliga variabler

  • Totalbefolkning 31 december 2016

Så får du använda SCB:s öppna geodata

SCB använder den standardiserade licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC-BY). Det innebär att all statistik på SCB:s webbplats fritt får kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du använder eller sprider data ska källa alltid anges (”Källa: SCB” alternativt ”Källa: Statistiska centralbyrån”, internationellt ”Source: Statistics Sweden”).

Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.

Ladda ner GIS-skikt med DeSO

Koordinatfiler finns tillgängliga ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format:

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Mer information om DeSO – Demografiska statistikområden