Till innehåll på sidan

Öppna geodata för DeSO – Demografiska statistikområden

DeSO – Demografiska statistikområden är en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna. Digitala gränser inklusive statistiktabeller finns tillgängliga som öppna geodata. För att kunna se gränserna och ta del av statistiken krävs ett GIS-verktyg.

DeSO kommer att vara stabil och inte ändras över tid, men det finns en möjlighet att dela områden i framtiden om de blir för stora befolkningsmässigt. Om någon förändring sker i läns- eller kommunindelningen kommer gränserna till DeSO att följa efter.

Tillgänglig statistik

  • Befolkning efter ålder
  • Befolkning efter kön
  • Befolkning efter svensk/utländsk bakgrund
  • Hushåll efter hushållstyp
  • Befolkning 20–64 år efter sysselsättning
  • Befolkning 25–64 år efter utbildningsnivå
  • Befolkning 20+ år efter sammanräknad förvärvsinkomst
  • Hushåll 20+ år efter ekonomisk standard
  • Befolkning efter upplåtelseform
  • Fordon ägda av fysisk person efter fordonsslag och status.

Mer information om definitioner och källor

Så får du använda SCB:s öppna geodata

SCB använder den standardiserade licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC-BY). Det innebär att all statistik på SCB:s webbplats fritt får kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du använder eller sprider data ska källa alltid anges (”Källa: SCB” alternativt ”Källa: Statistiska centralbyrån”, internationellt ”Source: Statistics Sweden”).

Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.

Ladda ned GIS-skikt med DeSO

Koordinatfiler finns tillgängliga ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format:

Digitala DeSO-gränser
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Samtliga statistiktabeller
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter ålder
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter kön
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter svensk/utländsk bakgrund
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Hushåll efter hushållstyp
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning 20–64 år efter sysselsättning
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil) 

Befolkning 25–64 år efter utbildningsnivå

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning 20+ år efter sammanräknad förvärvsinkomst
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Hushåll 20+ år efter ekonomisk standard
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter upplåtelseform

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Fordon ägda av fysisk person efter fordonsslag och status
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Mer information om DeSO – Demografiska statistikområden