Till innehåll på sidan

Öppna geodata för DeSO – Demografiska statistikområden

DeSO - Demografiska statistikområden är en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna. Digitala gränser inklusive statistiktabeller finns tillgängliga som öppna geodata. För att kunna se gränserna och ta del av statistiken krävs ett GIS-verktyg.

DeSO kommer att vara stabil och inte ändras över tid, men det finns en möjlighet att dela områden i framtiden om de blir för stora befolkningsmässigt. Om någon förändring sker i läns- eller kommunindelningen kommer gränserna till DeSO att följa efter.

Tillgänglig statistik

  • Befolkning efter ålder
  • Befolkning efter kön
  • Befolkning efter svensk/utländsk bakgrund
  • Hushåll efter hushållstyp
  • Befolkning 20-64 år efter sysselsättning
  • Befolkning 20+ år efter sammanräknad förvärvsinkomst
  • Hushåll 20+ år efter ekonomisk standard
  • Fordon ägda av fysisk person efter fordonsslag och status

Statistik om utbildning och befolkning efter upplåtelseform kommer att finnas tillgänglig för nedladdning under våren.

Mer information om definitioner och källor

Så får du använda SCB:s öppna geodata

SCB använder den standardiserade licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC-BY). Det innebär att all statistik på SCB:s webbplats fritt får kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du använder eller sprider data ska källa alltid anges (”Källa: SCB” alternativt ”Källa: Statistiska centralbyrån”, internationellt ”Source: Statistics Sweden”).

Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.

Ladda ned GIS-skikt med DeSO

Koordinatfiler finns tillgängliga ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format:

Digitala DeSO-gränser
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Samtliga statistiktabeller
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter ålder
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter kön
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter svensk/utländsk bakgrund
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Hushåll efter hushållstyp
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning 20-64 år efter sysselsättning
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil) 

Befolkning 20+ år efter sammanräknad förvärvsinkomst
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Hushåll 20+ år efter ekonomisk standard
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Fordon ägda av fysisk person efter fordonsslag och status
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Mer information om DeSO – Demografiska statistikområden