Till innehåll på sidan

Statistik på rutor

Statistik om den folkbokförda befolkningen finns fördelad på kvadratkilometerstora rutor och finns att ladda ned fritt som öppna geodata. För att kunna se rutorna och ta del av statistiken krävs ett GIS-verktyg.

Data är reglerat enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation (Inspire-direktivet).

Källa till statistiken är SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB), som uppdateras årligen. Koordinater hämtas från Lantmäteriets adressdatabas och fastighetsdatabas.

Tillgänglig statistik

  • Befolkning totalt
  • Befolkning efter ålder i femårsklasser
  • Befolkning efter kön

På grund av statistiksekretess kan värden mindre än fyra vara justerade.

Så får du använda SCB:s öppna geodata

Statistik för flera år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.

Ladda ned GIS-skikt på rutor

Rikstäckande rutnät
Koordinatsystem ETRS_1989_LAEA
ArcView-shape (zip-fil)

Koordinatsystem SWEREF99_TM
ArcView-shape (zip-fil)

Befolkning totalt

Koordinatsystem SWEREF99_TM
ArcView-shape (zip-fil)

Befolkning efter ålder i femårsklasser

Koordinatsystem SWEREF99_TM
ArcView-shape (zip-fil)

Befolkning efter kön

Koordinatsystem SWEREF99_TM
ArcView-shape (zip-fil)