Till innehåll på sidan

Öppna geodata för statistik på rutor

Statistik om den folkbokförda befolkningen finns fördelad på kilometerrutor rutor och kan laddas ner fritt som öppna geodata.

Harmoniserad data som följer Inspire-direktivet, med rutor anpassade till det europeiska referenssystemet ETRS89, finns att hämta via nedladdningstjänster på Geodataportalen. Här finns ytterligare format med enklare variabeluppsättning samt rutor anpassade för det nationella referenssystemet SWEREF99TM.

Källa till statistiken är SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB), som uppdateras årligen. Koordinater hämtas från Lantmäteriets adress- och fastighetsdatabas.

Tillgänglig statistik

  • Befolkning totalt
  • Befolkning efter ålder i femårsklasser
  • Befolkning efter kön

På grund av statistiksekretess kan värden mindre än fyra vara justerade.

Så får du använda SCB:s öppna data

Statistik för flera år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.

Ladda ned GIS-skikt på rutor

För att kunna se rutorna och ta del av statistiken krävs ett GIS-verktyg.

Rikstäckande rutnät

Koordinatsystem SWEREF99_TM
Geopackage (zip-fil)

Befolkning totalt

Koordinatsystem SWEREF99_TM
Geopackage (zip-fil)

Befolkning efter ålder i femårsklasser

Koordinatsystem SWEREF99_TM
Geopackage (zip-fil)

Befolkning efter kön

Koordinatsystem SWEREF99_TM
Geopackage (zip-fil)