Till innehåll på sidan

Öppna geodata för myndighets- och kommunkontor

Myndighets- och kommunkontor visas som en koordinatsatt punkt per arbetsställe, utifrån belägenhetsadressen i SCB:s företagsdatabas (FDB). Dessa finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Det rör sig om data reglerat enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation (Inspire-direktivet).

Företagsdatabasen innehåller uppgifter om samtliga företag, myndigheter och organisationer, med adresser för arbetsställen.

Registret klassificerar inte specifikt myndighetskontor. För att få fram dem används branschkoden SNI 84111 (Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering) tillsammans med de juridiska formerna 83 (Kommunalförbund), 85 (Allmänna försäkringskassor) och 89 (Regionala statliga myndigheter).

Tillgängliga variabler

  • Besöksadress, gata
  • Besöksadress, ort
  • Firmabenämning
  • Företagsnamn
  • Kommun
  • Kommunnamn
  • Postadress
  • Postort
  • Postnummer

Så får du använda SCB:s öppna geodata

Adresser till fler verksamheter kan beställas från SCB, kontakta foretag@scb.se.

Ladda ner GIS-skikt för myndighets- och kommunkontor

Öppna geodata för myndighets- och kommunkontor finns tillgängliga för nedladdning.

GIS-skikt Myndighets- och kommunkontor (zip-fil)

Kontakt