Till innehåll på sidan

Öppna geodata för myndighets- och kommunkontor

Myndighets- och kommunkontor visas som en koordinatsatt punkt per arbetsställe, utifrån belägenhetsadressen i SCB:s allmänna företagsregister. Dessa finns att och kan laddas ner fritt som öppna geodata.

Harmoniserad data som följer Inspire-direktivet finns att hämta via nedladdningstjänster på Geodataportalen. Här finns ytterligare format med enklare variabeluppsättning i det nationella  referenssystemet SWEREF99TM.

SCB:s allmänna företagsregister innehåller uppgifter om företag, myndigheter och organisationer, med adresser för arbetsställen.

Registret klassificerar inte specifikt myndighets- och kommunkontor. För att ta fram dem används de juridiska formerna 82 (Kommuner), 83 (Kommunalförbund), 84 (Regioner), 85 (Allmänna försäkringskassor) och 89 (Regionala statliga myndigheter). 

Tillgängliga variabler

  • Besöksadress, gata
  • Besöksadress, ort
  • Firmabenämning
  • Företagsnamn
  • Kommun
  • Kommunnamn
  • Postadress
  • Postort
  • Postnummer

Så får du använda SCB:s öppna data

Adresser till fler verksamheter kan beställas från SCB, kontakta foretag@scb.se.

Ladda ner GIS-skikt för myndighets- och kommunkontor

För att ta del av öppna geodata för myndighets- och kommunkontor krävs ett GIS-verktyg.

GIS-skikt Myndighets- och kommunkontor (zip-fil)

Kontakt