Till innehåll på sidan

Öppna geodata för förskolor

Förskolor visas som en koordinatsatt punkt per arbetsställe, utifrån belägenhetsadressen i SCB:s allmänna företagsregister och kan laddas ner fritt som öppna geodata.

Harmoniserad data som följer Inspire-direktivet finns att hämta via nedladdningstjänster på Geodataportalen. Här finns ytterligare format med enklare variabeluppsättning i det nationella referenssystemet SWEREF99TM.

SCB:s allmänna företagsregister innehåller uppgifter om företag, myndigheter och organisationer, med adresser för arbetsställen. För att ta fram förskolor används branschkoden SNI 85100 (Förskoleutbildning).

Tillgängliga variabler

  • Besöksadress, gata
  • Besöksadress, ort
  • Firmabenämning
  • Företagsnamn
  • Kommun
  • Kommunnamn
  • Postadress
  • Postort
  • Postnummer

Så får du använda SCB:s öppna data

Adresser till fler verksamheter kan beställas från SCB, kontakta foretag@scb.se.

Ladda ner GIS-skikt för förskolor

För att ta del av öppna geodata för förskolor krävs ett GIS-verktyg.

Öppna geodata för förskolor finns tillgängliga för nedladdning i form av en zip-fil.

GIS-skikt med förskolor (zip-fil)

Kontakt