Till innehåll på sidan

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-20

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

Statistiknyheter finns hos Energimyndigheten:
Nyheter hos Energimyndigheten

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 2020 SM 2021-10-28
Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 2019 SM 2020-11-03
Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 2018 SM 2019-11-29
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2017. Slutlig statistik SM 2018-11-30
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2016. Slutlig statistik SM 2017-11-30
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2015. Slutlig statistik SM 2016-11-30
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2014. Slutlig statistik SM 2015-11-30
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2013. Slutlig statistik SM 2014-11-28

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Susanne Enmalm

Telefon
010-479 69 63
E-post
susanne.enmalm@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0105