Till innehåll på sidan

Jordbrukarhushållens inkomster

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-14

Statistiken visar bland annat inkomst efter transfereringar uppdelat på inkomstkomponenter och typ av hushåll och taxerade förvärvsinkomster efter antal hektar åker, driftsinriktning och brukarens ålder.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbrukarhushållens inkomster 2018 SM 2020-06-04
Jordbrukarhushållens inkomster 2017 SM 2019-06-04
Jordbrukarhushållens inkomster 2016 SM 2018-05-25
Jordbrukarhushållens inkomster 2015 SM 2017-12-12
Jordbrukarhushållens inkomster 2013 SM 2015-05-26
Jordbrukarhushållens inkomster 2011 SM 2013-05-31

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0204