Till innehåll på sidan

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-10-11

Statistiken visar sökande och antagna till högskoleutbildning med fokus på dem som inte tidigare studerat i högskolan, indelade efter kön, ålder, program och universitet/högskola.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2022 SM 2022-11-17
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2021 SM 2021-11-17
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2020 SM 2020-11-18
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2019 SM 2019-11-20
Universitet och högskolor. Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2018 SM 2018-11-21
Universitet och högskolor. Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2017 SM 2017-11-22
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2016 SM 2016-11-22
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2015 SM 2015-11-19
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2014 SM 2014-11-20

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Höstterminen

Vårterminen

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Analysavdelningen

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0206