Till innehåll på sidan

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nästa publicering: 2021-11-17

Statistiken visar sökande och antagna till högskoleutbildning med fokus på dem som inte tidigare studerat i högskolan, indelade efter kön, ålder, program och universitet/högskola.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2020 SM 2020-11-18
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2019 SM 2019-11-20
Universitet och högskolor. Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2018 SM 2018-11-21
Universitet och högskolor. Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2017 SM 2017-11-22
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2016 SM 2016-11-22
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2015 SM 2015-11-19
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2014 SM 2014-11-20

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Analysavdelningen

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0206