Till innehåll på sidan

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nästa publicering: 2018-10-10

Statistiken visar sökande och antagna till högskoleutbildning med fokus på dem som inte tidigare studerat i högskolan, indelade efter kön, ålder, program och universitet/högskola.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor. Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2017 SM 2017-11-22
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2016 SM 2016-11-22
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2015 SM 2015-11-19
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2014 SM 2014-11-20
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2013 SM 2013-11-21
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2012 SM 2012-11-20
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2011 SM 2011-11-18
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2010 SM 2010-11-19
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2009 SM 2009-11-19
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2008 SM 2008-11-20
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2007 SM 2007-11-22
Grundutbildning: Sökande och antagna till Universitet och högskolor, höstterminen 2006 SM 2006-12-18
Grundutbildning: Sökande och antagna till Universitet och högskolor, höstterminen 2005 SM 2005-11-23
Sökande till universitet och högskolor höstterminen 2004 SM 2004-11-23
Sökande till universitet och högskolor höstterminen 2003 SM 2003-11-27
Sökande till universitet och högskolor höstterminen 2002 SM 2002-11-21
Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 SM 2001-12-14

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Analysavdelningen

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0206