Till innehåll på sidan

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nästa publicering: 2019-10-09

Statistiken visar sökande och antagna till högskoleutbildning med fokus på dem som inte tidigare studerat i högskolan, indelade efter kön, ålder, program och universitet/högskola.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor. Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2018 SM 2018-11-21
Universitet och högskolor. Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2017 SM 2017-11-22
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2016 SM 2016-11-22
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2015 SM 2015-11-19
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2014 SM 2014-11-20
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2013 SM 2013-11-21
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2012 SM 2012-11-20
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2011 SM 2011-11-18
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2010 SM 2010-11-19
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2009 SM 2009-11-19
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2008 SM 2008-11-20
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2007 SM 2007-11-22
Grundutbildning: Sökande och antagna till Universitet och högskolor, höstterminen 2006 SM 2006-12-18
Grundutbildning: Sökande och antagna till Universitet och högskolor, höstterminen 2005 SM 2005-11-23
Sökande till universitet och högskolor höstterminen 2004 SM 2004-11-23
Sökande till universitet och högskolor höstterminen 2003 SM 2003-11-27
Sökande till universitet och högskolor höstterminen 2002 SM 2002-11-21
Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 SM 2001-12-14

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Höstterminen
Vårterminen

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Analysavdelningen

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0206