Till innehåll på sidan

Statistiksamling

Handikappersättning och vårdbidrag

Senast uppdaterad: 2019-12-17

Här hittar du jämställdhetsstatistik över antalet mottagare av handikappersättning och vårdbidrag.