Till innehåll på sidan

Statistiksamling

Livslängd och dödsorsaker

Senast uppdaterad: 2019-12-17

Här hittar du jämställdhetsstatistik över vår återstående medellivslängd och hur många ytterligare år vi förväntas leva med respektive utan nedsatt aktivitetsförmåga. Här finns också jämställdhetsstatistik över dödsorsaker.