Till innehåll på sidan

Statistiksamling

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Senast uppdaterad: 2019-12-17

Här hittar du jämställdhetsstatistik om vilken kunskap om sexuell hälsa och sex och samlevnad som unga upplever att de fått i skolan. Statistiken ingår också i uppföljningen av delmål 3, Jämställd utbildning.