Till innehåll på sidan

Statistiksamling

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Senast uppdaterad: 2020-12-15

Här hittar du jämställdhetsstatistik om andelen personer som får hjälp enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).