Till innehåll på sidan

Intrastat, in- och utförsel av varor

Intrastat är en månadsvis undersökning om Sveriges varuhandel med övriga EU-länder. Undersökningen mäter värde och kvantitet av utförsel och införsel av varor. Uppgifterna är fördelade efter varor och EU-länder.

Statistiken används i nationalräkenskaperna och vid beräkning av betalningsbalansen, men även av beslutsfattare inom näringsliv, organisationer och offentliga myndigheter.

Insamlingen baseras på regler som gäller för alla länder i EU.

Lämna uppgifterna

Du kan logga in och lämna uppgifter på två olika sätt:

IDEP.WEB

Filöverföringar från godkända programvaror – se om ditt affärssystem finns med i listan för certifierade programvaror.

Instruktioner

Tidsplan

Uppgifterna rapporteras per kalendermånad och ska vara SCB tillhanda enligt nedanstående tidsschema för 2018.

Referensmånad 

Sista
inlämningsdag

Januari

14/2

Februari

14/3

Mars

16/4

April

16/5

Maj

15/6

Juni

13/7

Juli

14(8

Augusti

14/9

September

12/10

Oktober

14/11

November

14/12

December

15 /1 2019

Tidsplan 2019 (docx)  

Praktiskt om rapportering

Med rapporteringsmånad avses den månad under vilken varor importeras eller exporteras. Även om fakturan är daterad tidigare eller senare än leveransmånaden, ska uppgifterna rapporteras för leveransmånaden. Vid delfakturering gäller alltid leveransmånad.

Påminnelse om Intrastat-rapportering

Beställ förpåminnelse om Intrastat-rapportering

Vanliga frågor

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen publiceras varje månad under ämnesområdet handel med varor och tjänster; utrikeshandel med varor.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2015:3) och (SCB-FS 2010:16). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NRR).

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. I enlighet med förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret ska aggregerade uppgifter om export- och importland (grupperade i åtta landområden) samt export- och importvärden (indelade i nio storleksklasser) årligen lämnas till det allmänna företagsregistret (BASUN). Uppgifterna i detta register omfattas inte av sekretess.

Kontakta oss

Vardagar:
08.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/intrastat