Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Sedan 1 april 2003 utför SCB, på Riksbankens uppdrag, produktionen av finansmarknadsstatistik. Övrig finansmarknadsstatistik produceras på uppdrag av Finansinspektionen. Nedanstående undersökningar utgör finansmarknadsstatistiken.

Riksbankens finansmarknadsstatistik

Balansstatistik för monetära finansinstitut (MFI)

BIS-derivat

Rapportering av utrikes tillgångar och skulder (RUTS)

Räntestatistik för monetära finansinstitut (MIR)

Utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet (UBA)

Övrig finansmarknadsstatistik

AP-fonder och PPM, kvartal

Investmentbolag, kvartal/år

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Värdepappersbolag (OFI), kvartal

Resultaträkning för investeringsfonder, år

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering sker under ämnesområdet finansmarknad.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

E-post
fmr@scb.se

E-post
fmfi@scb.se

Ellen Khan, nationalekonom

Telefon
010-479 40 97
E-post
ellen.khan@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fms