Till innehåll på sidan

Hur mycket tjänar en läkare?

Senast uppdaterad: 2022-03-15

Den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i Sverige var 83 200 kronor år 2021. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Här får du också mer statistik om lönerna inom läkaryrket, till exempel som AT-läkare och ST-läkare. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

 

På denna sida

Genomsnittlig månadslön för olika läkare 2021

Yrke (SSYK 2012)KvinnorMänTotalt
AT-läkare36 60037 10036 800
Specialistläkare83 10083 30083 200
ST-läkare51 50052 40051 900
Övriga läkare45 00046 80045 900

Mer lönestatistik hittar du i vår tjänst för lönestatistik

Genomsnittlig månadslön för specialistläkare 2021

ÅrKvinnorMänTotalt
202183 10083 30083 200

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, för det hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation.

 

 

Så mycket tjänar specialistläkare i olika regioner 2021

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i olika regioner.

RegionMänKvinnorTotalt
SE Riket83 30083 10083 200
SE11 Stockholm83 00082 30082 700
SE12 Östra Mellansverige83 10085 50084 200
SE21 Småland med öarna89 90085 30087 700
SE22 Sydsverige81 40081 60081 500
SE23 Västsverige79 60082 00080 700
SE31 Norra Mellansverige89 70085 40087 700
SE32 Mellersta Norrland85 50082 50083 700
SE33 Övre Norrland87 50083 70085 600

 

 

Medellön för specialistläkare i olika åldersgrupper 2021

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor59 60073 80080 50083 60077 000
Män72 40077 80085 50088 50082 40083 100
Totalt69 50077 50079 70086 70091 60081 500
Kvinnor72 90080 40082 00086 60094 70083 300
Män63 90075 40080 10085 30079 200
Totalt72 70079 00083 70087 50088 70083 200

Specialistläkares lön efter utbildningsnivå 2021

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Män79 80086 800
Kvinnor80 90090 900
Totalt76 00082 200
Män82 30086 300
Kvinnor77 70084 700
Totalt81 60088 700

Specialistläkares lön i offentlig sektor 2021

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor73 50077 40084 80088 80091 00083 000
Män74 50080 20088 90092 60095 00087 200
Totalt74 00078 70086 80090 90093 30085 100

Specialistläkares lön i privat sektor 2021

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor79 60088 50087 70083 300
Män81 30074 20072 100
Totalt80 30079 80077 300