Till innehåll på sidan

Lagar, förordningar och regleringsbrev

SCB:s verksamhet styrs av instruktionen, andra lagar och förordningar och regeringens årliga regleringsbrev.

SCB:s instruktion

Myndighetsinstruktionen är en förordning med bestämmelser bland annat om ramar och ledning för verksamheten.

Lagar och förordningar

Förutom instruktionen finns det fler lagar och förordningar som styr SCB:s verksamhet.

SCB:s regleringsbrev

Inför varje nytt budgetår beslutar regeringen om ett regleringsbrev för SCB. Där anges bland annat mål för verksamheten, vilka anslag SCB får utnyttja, särskilda prioriteringar för året och återrapporteringskrav.