Till innehåll på sidan

Personal vid universitet och högskolor

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar antal anställda vid universitet och högskolor indelade efter anställningskategori, forskningsområde, forskningsämnesgrupp, ålder, kön, utbildningsnivå och anställningsform.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2021 SM 2022-06-14
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2020 SM 2021-06-15
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2019 SM 2020-06-15
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2018 SM 2019-06-13
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2017 SM 2018-06-13
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2016 SM 2017-06-13
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2015 SM 2016-06-14
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2014 SM 2015-06-15
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2013 SM 2014-06-17

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Helena Wintgren

Telefon
08-563 085 35
E-post
helena.wintgren@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0202