Till innehåll på sidan

Förfrågan om data i form av statistiktabeller

Det är möjligt att beställa aggregerade statistiktabeller från ett eller flera av SCB:s register. Tabellerna kan exempelvis fördelas på kön, ålder och geografiska indelningar.

När vi har tagit emot din förfrågan skickar vi dig en prisuppskattning på arbetet. Vi tillämpar principen om full kostnadstäckning, vilket innebär att du betalar för den faktiska kostnaden för att handlägga och producera det aktuella uppdraget.

Om du väljer att gå vidare med din förfrågan tilldelas du så snart som möjligt en handläggare. Om det är kötid till handläggarna får du information om det i samband med att du skickar din förfrågan.

Förfrågan är inte bindande.

Välj det alternativ nedan som bäst beskriver din förfrågan.

Förfrågan om data i form av tabeller - ny beställning

Förfrågan om data i form av tabeller - uppdaterad beställning

Kontakt