Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern

Nästa publicering: 2023-12-13

Statistiken visar arbetsmarknadsläget och utsikterna på ett respektive tre års sikt för cirka 70 utbildningsgrupper, varav största delen är högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Statistiknyheter

Stor brist på yrkeslärare samt yrkesutbildade inom flera områden

2022-12-13

Arbetskraftsbarometern 2022 visar att det råder stor brist på yrkeslärare och yrkesutbildade. Bland yrkeslärare är det 9 av 10 arbetsgivare som uppger att det är svårt att hitta personal. Det är även stor brist på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar inom bland annat teknik- och tillverkningsområdet, men även inom transport. Bristen är också fortsatt mycket stor inom flera vårdutbildningar såsom specialist- och röntgensköterskor, men även bland vissa civil- och högskoleingenjörsutbildningar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetskraftsbarometern 2022 - vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2022-12-13
Arbetskraftsbarometern 2021 – vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2022-02-22
Arbetskraftsbarometern 2020 – vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2020-12-09
Bristen i dag - Möjligheter att kvantifiera dagens kompetensbrist på arbetsmarknaden Rapport 2020-10-09
Arbetskraftsbarometern 2019 – vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2019-12-10
Arbetskraftsbarometern 2018 – vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2018-12-11
Arbetskraftsbarometern 2017 – Vilka utbildningar ger jobb Rapport 2017-12-08
Arbetskraftsbarometern 2016 – Vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2016-12-08
Arbetskraftsbarometern 2015 – Vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2015-12-10
Arbetskraftsbarometern 2014 – Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar Rapport 2014-12-09

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0505