Till innehåll på sidan

Statistik beskriver verkligheten

Ordet statistik har två betydelser. Statistik är sifferuppgifter som beskriver en sak eller en verksamhet. Statistik är också metoder för att samla in, bearbeta och analysera material.

Statistik används ofta som underlag när man ska ta beslut. Det kan handla om hur många skolor som behövs i en kommun. Då är det samhällsplanerare och politiker som använder statistiken. Eller det kan handla om hur många mataffärer som behövs i ett område. Då är också företag intresserade. Ur ett historiskt perspektiv är statistik sifferuppgifter om staten.

En förutsättning för demokrati

Man kan också se statistik som ett viktigt underlag för det politiska samtalet och en förutsättning för demokrati. Vid en diskussion om till exempel arbetslöshet behövs en gemensam bild av hur stor den faktiskt är. Men man behöver kunna förstå och använda statistiken på rätt sätt.

När vi tolkar statistik måste vi komma ihåg att den är ett förenklat sätt att beskriva verkligheten. Statistik kan inte spegla verkligheten från alla aspekter. Om vi lär oss att använda och tolka statistik kan vi göra den till ett bra hjälpmedel.

Undersökningar med svag kvalitet

Men det finns fall där statistikens verklighetsbeskrivning haltar.

Uppgifter som har tagits fram för att förklara en bestämd fråga används ibland för att visa något annat än det avsetts för. Ofta görs det i brist på statistik som visar precis det man vill diskutera. Då har statistiken dålig relevans. Därför är det viktigt att veta syftet med datainsamlingen och statistiken som gjordes.

Hur ska man veta att statistiken är tillräckligt bra? När det gäller de flesta andra produkter och tjänster så kan man själv bedöma hur bra kvaliteten är genom att se eller prova. Ofta finns också tester som visar vad som är bra och mindre bra eller så har man kanske bekanta som kan berätta om sina egna erfarenheter.

Alla dessa möjligheter saknas när det gäller statistik. Man kan inte se på siffrorna vilken kvalitet de håller. Därför är användare av statistik helt beroende av den dokumentation som den som har tagit fram statistiken presenterar.

För att se om en undersökning håller tillräcklig kvalitet behöver man i första hand veta:

  • Hur har frågorna ställts?
  • Hur har urvalet dragits?
  • Hur stort blev bortfallet?