Till innehåll på sidan

Tabeller

Tabeller möter du varje dag, till exempel skolschemat, buss- och tågtidtabeller, resultat för fotbollsmatcher och börslistor. I statistiken är en tabell en översiktlig sammanställning av sifferuppgifter.
  • Tabeller
  • Frekvenstabeller.

Så fungerar tabellen

I statistiken sorterar och visar du data som du samlat in i tabeller. Vanligtvis består en tabell av horisontella rader och vertikala kolumner. Raden och kolumnen möts i en cell, i vilken det står information, i regel ett tal. Du kan enkelt rita egna tabeller, och i de flesta ordbehandlings­program för datorer finns det möjlighet att lägga in egna tabeller.

 Kolumn 1Kolumn 2Kolumn 3
Rad 1
Cell Cell Cell
Rad 2
Cell Cell Cell
Rad 3
Cell Cell Cell
Rad 4
Cell Cell Cell

Här är ett exempel på hur en tabell kan se ut. En skolelev sommarjobbar som barnvakt. I tabellen ser du hur många barn hon har hand om per dag under fyra veckor.

Veckamåntisonstorfrelörsön
27
3 3 3 2 2 0 0
28
3 3 3 2 1 0 1
29
4 4 4 4 2 1 1
30
2 3 2 3 1 1 0

För att se antalet barn en dag så väljer du vecka (rad) och veckodag (kolumn). I den cellen står hur många barn hon hade hand om den dagen. Hon hade till exempel hand om tre barn på onsdagen i vecka 28.

Fråga: Vilken vecka har hon flest barn?

Frekvenstabell

Ibland har du mer data som du vill visa eller sortera på olika sätt. Då kan du använda en frekvenstabell. I frekvenstabellen visar du hur många gånger något händer. Frekvens är antalet gånger som varje sak händer. Med relativ frekvens menar du frekvensen delat med det totala antalet händelser, det vill säga andelen eller procenten av helheten.

Nu visar vi ett exempel på en frekvenstabell. I sommarkenneln bor det sammanlagt 20 hundar. Hundarnas ålder kan vi sätta in i en frekvenstabell. Då får vi en bra överblick över hundarnas åldrar. Kanske vill vi veta vilka typer av aktiviteter som kan passa.

Fråga: Har sommarkenneln fler äldre eller fler yngre hundar?

Hundarnas ålder i år: 3, 4, 2, 2, 1, 9, 1, 7, 6, 7, 8, 1, 3, 1, 5, 3, 2, 4, 9, 4

Ålder (år)FrekvensRelativ frekvens
1
3 3/2 0=0,15=15%
2
3 3/2 0=0,15=15%
3
3 3/2 0=0,15=15%
4
3 3/2 0=0,15=15%
5
1 1/2 0=0,05=5%
6
1 1/2 0=0,05=5%
7
1 1/2 0=0,05=5%
8
1 1/2 0=0,05=5%
9
2 2/2 0=0,10=10%

Många gånger är man nöjd med att presentera informationen i tabellform. För att se när bussar eller tåg går är det fullt tillräckligt. Vill man däremot få en bra överblick kan man visa informationen från tabellen i ett diagram. Det kan du läsa mer om i nästa avsnitt.