Till innehåll på sidan

Trender

I statistiken är det ofta intressant att följa hur saker utvecklas över tid. Det kan handla om hur många personer som flyttar till en stad under tio år, hur betygen i en skola ändras genom åren eller hur aktiva folk är i politiska partier.

Här går vi igenom:

  • Att arbeta med trender
  • Hur man tar fram en trendlinje.

En trendanalys passar för utveckling där talen över tiden kan anses variera kring en rät linje, nämligen trendlinjen.

Med hjälp av trendlinjen får man ett bra mått på hur snabbt en förändring har skett. Till exempel när man vill veta hur något utvecklats för olika grupper i samhället. Man får snabbt en uppfattning om var, eller när, utvecklingen gått snabbare och var den gått långsammare.

En tidsserie bildar grunden

I diagrammet arbetar vi med tidsserier. Det är en serie värden uppmätta vid olika tidpunkter som kommer efter varandra. Ofta är tidpunkterna årtal, men de kan lika gärna vara decennier, månader, veckor eller en annan fast tidsrymd.

Exempel med hur antalet skolelever ändras över tid

Antalet skolelever (avrundat till femtiotal) i ett samhälle ändras enligt följande tabell:

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antal invånare 800 850 850 900 950 950 1000 1100

Antal invånare

Linjediagram: Antal elever förändras över tid

En trendlinje visar utvecklingen

Trendlinjen gör man så att den följer den tidsserie man arbetar med så gott det går. Linjen ligger hela tiden i närheten av punkterna. Även om linjen ibland ligger lite över och ibland lite under punkterna, löper den hela tiden mitt ibland punkterna.

Varje procenttal motsvaras av en punkt i kurvdiagrammet. Sedan har vi ritat in en rät linje som följer punkterna. En sådan linje kallas trendlinje.

Exempel med hur antalet skolelever ändras över tid

Vi ritar in en trendlinje i vårt diagram.

Antal invånare

Linjediagram med trendlinje

Linjens lutning uppåt ger en bild av hur andelen skolelever har ökat under perioden. Om trenden fortsätter på samma sätt under kommande år går det fler och fler barn i det här samhällets skolor.

Trendlinje – med linjal eller matematiska beräkningar

Man kan använda en vanlig linjal och måtta in linjen med ögonmått i diagrammet så att den följer punkterna. En mer exakt linje får man om man använder en matematisk beräkning. Beräkningen som används för att göra en trendlinje heter regressionsanalys.