Till innehåll på sidan

Familj

Artiklar om Familj

Vartannat sambopar bor fortfarande ihop efter tio år

En genomgång av de 95 000 par som blev sambor år 2011 visar att knappt hälften fortfarande lever ihop, tio år senare. Lika många har valt att gifta sig som att fortsätta vara sambor, men för de par som har gemensamma barn är det vanligare att ha gift sig.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Demografi Familj

Jul utanför storstäderna lockar

En kartläggning av hur Sveriges befolkning rör sig under julen visar bland annat att fler än vanligt reser norrut, och att många lämnar storstäderna till förmån för mer glesbefolkade områden.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Boende Familj

Nygifta har ofta bott ihop lång tid före bröllopet

Många som gifter sig i Sverige har först bott ihop ett tag, men inte alla. Skillnaderna mellan vissa grupper är tydliga. Vår undersökning visar att bland de par som gift sig under de senaste fem åren hade många varit sambor i minst fem år när de slog till.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Familj Giftermål och skilsmässor

Stora inkomstökningar i Sverige under 2000-talet

Svenska folket beräknas i år lägga drygt 20 miljarder kronor, eller 2 000 kronor per person, på julklappar. Aldrig förr har vi haft så mycket pengar att röra oss med, på bara 20 år har vår ekonomiska standard ökat med 60 procent. Samtidigt har andelen med låg ekonomisk standard ökat markant.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Familj Inkomst Hushåll och ekonomi

Stora skillnader i barns tillgång till fritidshus

Ett av tre barn i Sverige har tillgång till fritidshus någonstans i landet, visar en ny kartläggning från SCB. Det är mycket vanligare bland barn med svensk än utländsk bakgrund – och skillnaderna mellan de norra och södra delarna av landet är stora. Här presenterar vi statistik för samtliga kommuner.

Övrigt Etiketter: Barn Befolkning Familj Fastigheter Fritid Fritidshus Geografi

Äldre har ökat sitt semesterresande över tid

Före coronapandemin, mellan 2008–2019, ökade många i riskgruppen över 70 år sitt resande. Bland kvinnor 75–84 år ökade semesterresandet från 30 till 38 procent. Bland männen i samma åldersgrupp ökade andelen från 33 till 44 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Familj Jämställdhet Kultur och fritid

Fler biologiska mammor än pappor

Det finns drygt 2,3 miljoner föräldrar med barn under 18 år i Sverige. Av dem är fler biologiska mammor än pappor, men bland bonusföräldrarna finns fler bonuspappor.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Befolkning Familj

Utflugna barn leder inte till att fler separerar

Varje år separerar ungefär 200 000 personer från sin partner. De flesta som separerar har inga gemensamma barn. Par tenderar att separera i mindre utsträckning ju äldre de själva och barnen blir.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Familj Kvinnor och män Föräldrar Giftermål och skilsmässor

44 000 barn lever i familjer med varaktigt låg inkomst

Nära 3 procent av Sveriges barn bor i familjer som under lång tid haft svårt att betala det nödvändigaste. Majoriteten har minst en förälder som är född utomlands. Fyra av tio är skrivna hos en ensamstående förälder.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Familj Privatekonomi

Vanligast att barn bor hos mamma

Nära tre av tio barn som inte bor med båda sina föräldrar bor växelvis halva tiden hos sin mamma och sin pappa. Även barn som enbart bor med en förälder har ofta regelbunden kontakt med den andra föräldern.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Boende Familj Föräldrar

Barnfamiljer flyttar ofta till mammans födelselän

Under 2017 flyttade mer än 1,2 miljoner personer inom Sverige. För de barn under sju år som flyttade från sitt födelselän gick flytten i hälften av fallen till ett län som minst en av barnets föräldrar är född i. Flytten gick oftare till mammans födelselän än till pappans.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Familj Inrikes flyttning

Samkönade äktenskap vanligast bland kvinnor

Fler kvinnor än män ingår samkönade äktenskap. Bland de som var i samkönade äktenskap vid slutet av 2017 var 56 procent kvinnor och 44 procent män. Totalt handlar det om 12 158 personer.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Familj Kvinnor och män Giftermål och skilsmässor

Anställda pappor tar ut fler dagar med föräldrapenning

Pappor som driver företag tar ut färre dagar med föräldrapenning under barnets första levnadsår än pappor som är anställda. Företagarpapporna tar ut ungefär en vecka mindre jämfört med anställda pappor – oavsett hur mammans sysselsättning ser ut.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Familj Jämställdhet Företagande

Få länder når upp till mål om sysselsättning och barnomsorg

För att göra det lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv finns det mål inom EU för tillgång till barnomsorg. Det finns tydliga skillnader mellan länder, både vad gäller sysselsättning och tillgång till barnomsorg.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Familj Sysselsatta

Frånvaro högre under fotbolls-VM och EM

En studie SCB gjort för åren 1993 till 2014 visar att det finns en så kallad överrisk för att vara frånvarande när ett fotbolls-VM eller EM pågår jämfört med övriga veckor i juni och juli.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetade timmar Arbetskraft Familj

Två av tre adoptioner 2017 var styvbarnsadoptioner

Under 2017 adopterades 1 148 personer i Sverige. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2016. Särskilt vanligt var det för kvinnor i enkönade äktenskap eller partnerskap.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Befolkning Familj

Kombinera karriär och äktenskap svårare för kvinnor

Det är svårare för kvinnor än för män att kombinera arbetsliv och privatliv. Även en högre utbildning ökar risken för att en kvinna ska skilja sig jämfört med en man på samma utbildningsnivå.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Familj Kvinnor och män Giftermål och skilsmässor

Närhet till mor- och farföräldrar minskar sjukskrivningar

Risken för sjukskrivning minskar för småbarnsföräldrar vars egna föräldrar bor i samma kommun. Närheten till farmor och farfar har störst betydelse för pappan innan barnen fyller fem år medan mormor och morfar blir viktiga för mamman när barnen fyllt sex år.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Familj Hälsa och ohälsa Kvinnor och män Sjukförsäkring

Livspusslet hinder för att skaffa barn

De allra flesta som ännu inte har fått barn vill gärna bilda familj i framtiden. Ändå dröjer många innan de tar steget. I Sverige är det vanligaste skälet till att skjuta på barnafödandet att man prioriterar annat först.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Befolkning Demografi Familj Kvinnor och män

Risk för att arbetslöshet går i arv

Ungdomar med arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra att hamna utanför både arbetsmarknad och studier. Allra högst är risken i de tre storstadslänen, det vill säga Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Barn Familj

Hög utbildning går i arv

Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars och barns utbildning. Barn till högutbildade blir oftare själva högutbildade. Bland exempelvis läkare och civilingenjörer har många valt samma utbildning som någon förälder.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Familj Utbildning

Äldre mammor vanligare förr

De senaste 30 åren har allt fler kvinnor fått barn efter 40 års ålder. Ändå är det inte lika vanligt som det var på 1700‑ och 1800‑talet. År 2011 var 4 procent av barna­föders­korna över 40 år, jämfört med 12 procent i slutet av 1800‑talet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Befolkning Familj Födda och döda