Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 4 264 resultat.

 1. Industri 1911–1996

  Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet industri och bergshantering.

 2. Industri och bergshantering 1911–1996

  Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet industri och bergshantering. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

 3. Industrins vattenanvändning oförändrad

  Industrin använde 2 097 miljoner kubikmeter vatten förra året. Det innebär att industrins vattenanvändning är i stort sett oförändrad jämfört med 2015 då den senaste mätningen gjordes.

 4. Verkställda investeringar inom industri fördelade på industrigrupper

  Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

 5. Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,2 procentenheter under det tredje kvartalet 2018 jämfört med det andra kvartalet 2018, i säsongrensade tal.

 6. Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det andra kvartalet 2017 jämfört med det första kvartalet 2017, i säsongrensade tal.

 7. Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,2 procentenheter under det tredje kvartalet 2017 jämfört med det andra kvartalet 2017, i säsongrensade tal.

 8. Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,6 procentenheter under det andra kvartalet 2018 jämfört med det första kvartalet 2018, i säsongrensade tal.

 9. Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin

  Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 2,1 procentenheter under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med det tredje kvartalet 2019, i säsongrensade tal.

 10. Förord (Obligatorisk)

Visa