Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse

Det här är Statistikmyndigheten SCB:s webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur scb.se uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av scb.se ännu inte är helt tillgängliga. I avsnittet Information om webbplatsens tillgänglighet får du mer detaljer om detta.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som vi inte har beskrivit här, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. 

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Deras ansvar är att kontrollera så att vi och andra myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen scb.se uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här tar vi upp de brister som vi själva är medvetna om, och som vi arbetar för att rätta till.

Problem vid användning utan synförmåga

 • PDF-filer kan vara svåra att ta till sig med skärmläsare.  
 • Alla diagram och tabeller är ännu inte anpassade för att följa kraven på tillgänglighet. Till exempel presenteras många diagram enbart som bilder och saknar alt-texter.
 • Det finns brister i uppmärkningen och i koden på webbplatsens sidor.

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Vissa bilder saknar beskrivande text.
 • Otillräckliga kontrastvärden på vissa grafiska och interaktiva element.
 • Vissa fokusmarkeringar är inte tillräckligt tydliga.
 • Det saknas möjlighet att anpassa vissa texters utseende.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Vissa diagram använder färg som enda förmedlare av information.

Problem vid användning nedsatt eller helt utan hörsel

 • Poddavsnitt publicerade före den 23 september 2020 saknar transkribering. 
 • Videor publicerade före den 23 september 2020 saknar syntolkning. 
 • Vissa videor publicerade före den 23 september 2020 saknar transkribering. 

Problem vid användning utan röstförmåga

Uppfyller lagkraven helt. 

Problem vid användning med nedsatt rörlighet eller finmotorik

 • Brister vid förstoring och liten skärm, till exempel skärs tabeller av i sidled och innehåll faller bort. Bilder på diagram blir suddiga och svårlästa.
 • Brister gällande visuell feedback vid länkar och knappar.
 • Brister vid textfält och etiketter, gällande klickbarheten.

Problem vid användning med känslighet för flimmer

Uppfyller lagkraven helt.  

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

De flesta sidorna uppfyller lagkraven men det finns enstaka brister.

 • Webbplatsen har inkonsekvent navigering. 
 • Sidnavigering via paginering fungerar olika på vissa delar av webbplatsen.
 • Användare kan inte själva ändra avstånd mellan tecken, rader, stycken eller ord.
 • Diagram och tabeller beskrivs vanligtvis inte med text.
 • Vissa bilder saknar beskrivande text.

Andra tjänster och webbplatser

Förutom webbplatsen scb.se förvaltar SCB flera andra digitala tjänster. Tillgängligheten för dessa redovisas separat för varje tjänst. 

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2023.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Följande innehåll är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Statistik presenterad i form av kartor.

Om du behöver material i det här formatet som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av scb.se för att bedöma vår tillgänglighet. 

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020. 

Granskningsmetod

Granskningsrapport

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.