Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU)

Nästa publicering: 2019-06-04

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.

Statistiknyheter

Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2018 - Partisympatier

2018-12-07

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2018 Rapport 2018-12-07
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2018 Rapport 2018-06-11
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2017 Rapport 2017-12-08
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2017 Rapport 2017-06-07
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2016 Rapport 2016-12-06
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2016 Rapport 2016-06-02
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Rapport 2015-12-03
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2015 Rapport 2015-06-08
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2014 Rapport 2014-12-04
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2014 Rapport 2014-06-03
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2013 Rapport 2013-12-04
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2013 Rapport 2013-06-04
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2012 Rapport 2012-12-05
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2012 Rapport 2012-06-04
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2011 Rapport 2011-12-07
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2011 Rapport 2011-06-08
EU- och euro-sympatier i november 2010 SM 2010-12-14
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2010 Rapport 2010-12-08
EU- och euro-sympatier i maj 2010 SM 2010-06-15
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2010 Rapport 2010-06-10
EU- och euro-sympatier i november 2009 SM 2009-12-15
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2009 Rapport 2009-12-10
EU- och euro-sympatier i maj 2009 SM 2009-06-23
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2009 Rapport 2009-06-17
EU- och euro-sympatier i november 2008 SM 2008-12-16
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2008 Rapport 2008-12-10
EU- och euro-sympatier i maj 2008 SM 2008-06-17
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2008 Rapport 2008-06-11
EU- och euro-sympatier i november 2007 SM 2007-12-18
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2007 Rapport 2007-12-13
EU-sympatier i maj 2007 SM 2007-06-19
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2007 Rapport 2007-06-14
EU- och euro-sympatier i november 2006 SM 2006-12-19
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2006 Rapport 2006-12-14
EU- och euro-sympatier i maj 2006 SM 2006-06-20
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2006 Rapport 2006-06-15
EU- och euro-sympatier i november 2005 SM 2005-12-20
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2005 Rapport 2005-12-15
EU- och euro-sympatier i maj 2005 SM 2005-06-21
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2005 Rapport 2005-06-16
EU-sympatier i november 2004 SM 2004-12-15
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2004 Rapport 2004-12-09
Ja och nej till euron – Folkomröstningen om euron 2003 Rapport 2004-10-08
EU-sympatier i maj 2004 SM 2004-06-18
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2004 Rapport 2004-06-17
EU- och EMU-sympatier i november 2003 SM 2003-12-16
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2003 Rapport 2003-12-11
EU- och EMU-sympatier i maj 2003 SM 2003-06-17
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2003 Rapport 2003-06-12
EU- och EMU-sympatier i november 2002 SM 2002-12-13
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2002 Rapport 2002-12-11
EU- och EMU-sympatier i maj 2002 SM 2002-06-18
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2002 Rapport 2002-06-14
EU- och EMU-sympatier i november 2001 SM 2001-12-11
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2001 Rapport 2001-12-06
EU- och EMU-sympatier i maj 2001 SM 2001-06-11
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2001 Rapport 2001-06-06
EU- och EMU-sympatier i november 2000 SM 2000-12-12
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2000 Rapport 2000-12-07

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0201