Till innehåll på sidan

Forsknings- och utvecklingsrapporter från SCB 1992

Forsknings- och utvecklingsrapporter från SCB 1992 med serietitel Research and Development.

Årtal:nummer Titel

1992:1 Industrins konkurrenskraft och produktivitet i fokus ­ en utvärdering av statistiken (pdf)

1992:2 Automated coding of survey responses: An international review (pdf)

1992:3 Tabeller ­ tabeller ­ tabeller Variation och Förnyelse (pdf)

1992:4 Basurval vid SCB? Studier av rekostnadseffekter vid övergång till basurval (pdf)

1992:5 Abstracts I Sammanfattningar av metodrapporter från SCB (pdf)

1992:6 Utvärdering av framskrivningsförfarande för UVAV-statistik (pdf)

1992:7 Cross-classified sampling for the consumer price index (pdf)

1992:8 Bortfallsbarometern nr 7 (pdf)

1992:9 Abstracts II Sammanfattningar av metodrapporter från SCB (pdf)

1992:10 Organizing the metainformation systems of a statistical office (pdf)

1992:11 CLAN ett SAS-program för skattningar av medelfel (pdf)

1992:12 Kvalitetsrapporten 1992 Utveckling av kvaliteten för SCBs statistikproduktion (pdf)

1992:13 The use of registers as auxiliary information in the Swedish labour force survey (pdf)

1992:14 Abstracts III Sammanfattningar av metodrapporter från SCB (pdf)

1992:15 Operationalising a hedonic index in an official price index program ­ personal computers in the Swedish import price index (pdf)

1992:16 Some properties of statistical information: pragmatics, semantics, and syntactics (pdf)

1992:17 Statistical metainformation systems – pragmatics, semantics, and syntactics (pdf)

1992:18 SAMU : the system for co-ordination of samples from the business register at Statistics Sweden (pdf)