Till innehåll på sidan

Forsknings- och utvecklingsrapporter från SCB år 1989

Forsknings- och utvecklingsrapporter från SCB 1989 med serietitel Research and Development.

Årtal: nummer Pregnant titel

1989:1 Går det att mäta produktivitetsutvecklingen för SCB? (pdf)

1989:2 Slutrapporter från U-avdelningens översyn av HINK och KPI (pdf)

1989:3 A cohort model for analyzing and projecting fertility by birth order (pdf)

1989:4 Abstracts I Sammanfattningar av metodrapporter från SCB (pdf)

1989:5 On the use of semantic models for specifying information needs (pdf)

1989:6 On testing for symmetry in business cycles (pdf)

1989:7 Design and quality of the Swedish family expenditure survey (pdf)

1989:8 Om utnyttjande av urvalsdesignen vid regressionsanalys av surveydata ­ en kort introduktion (pdf)

1989:9 Variations in the age-pattern of fertility in Sweden around 1986 (pdf)

1989:10 An application of generalized precision functions in the 1985 Swedish family expenditure survey (pdf)

1989:11 Statistics production in the 90's – decentralization without chaos (pdf)

1989:12 Översyn av urvalen i de objektiva skördeuppskattningarna (pdf)

1989:13 ADBs roll i statistiken (pdf)

1989:14 Krisgruppsarbetet och räknarexperimentet i HUT 88 (pdf)

1989:15 On evaluation of surveys with samples from the revised Zimbabwe Master Sample Frame (pdf)

1989:16 Bortfallsbarometern nr 4 (pdf)

1989:17 Abstracts II Sammanfattningar av metodrapporter från SCB (pdf)

1989:18 Conceptual modelling as an instrument for formal specification of statistical information systems (pdf)

1989:19 Rapport från ett besök vid US Bureau of the Census (pdf)

1989:20 Regler och rekommendationer vid konstruktion av användargränssnitt En sammanfattning av IBMs CUA-koncept (pdf)

1989:21 Abstracts III Sammanfattningar av metodrapporter från SCB (pdf)

1989:22 The design of pilot studies: a short review (pdf)

1989:23 Om framskrivning av statistic avseende varutransporter med lastbil ("UVAV-statistiken") (pdf)

1989:24 Behovsanalys och statistiska beslutregler (pdf)

1989:25 Using hedonic regression for computer equipment in the Producer Price Index (pdf)