Till innehåll på sidan

Forsknings- och utvecklingsrapporter från SCB 1991

Forsknings- och utvecklingsrapporter från SCB 1991 med serietitel Research and Development.

Årtal:nummer Titel

1991:1 Computing elementary aggregates in the Swedish consumer price index (pdf)

1991:2 Översikt av estimatorer för stora och små redovisningsgrupper (pdf)

1991:3 Interacting nonresponse and response errors (pdf)

1991:4 Effects of nonresponse on survey estimates in the analysis of competing exponential risks (pdf)

1991:5 Study of the estimation precision in the Chinese MIS surveys (pdf)

1991:6 Abstracts I Sammanfattningar av metodrapporter från SCB (pdf)

1991:7 Kvalitetsfonden 1990 Projekt ­handläggning – utvärdering (pdf)

1991:8 Tre återintervjustudier: inkomstfördelningsundersökningen, högskoleenkätuppföljningen, årsarbetskraften (pdf)

1991:9 What metainformation should accompany statistical macrodata? (pdf)

1991:10 The Family Expenditure Survey (pdf)

1991:11 Statistical metainformation and metainformation systems (pdf)

1991:12 Abstracts II Sammafattningar av metodrapporter från SCB (pdf)

1991:13 Bortfallsbarometern nr 6 (pdf)

1991:14 Kvalitetsrapporten 1991 Utveckling av kvaliteten för SCBs statistikproduktion (pdf)

1991:15 Variance estimation for systematic pps-sampling (pdf)

1991:16 Abstracts III Sammanfattningar av metodrapporter från SCB (pdf)

1991:17 Samband mellan SCBs statistikprodukter m m Genomgång av centrala produktionssamband och samutnyttjande av basuppgifter vid SCB (pdf)

1991:18 Utredning beträffande "Random digit dialing" (pdf)

1991:19 Egenskaper hos modellbaserade estimatorer för redovisningsgruppstotaler (pdf)

1991:20 Datorstöd vid insamling och registrering Nuläge och utvecklingstendenser vid SCB (pdf)