Till innehåll på sidan

SCB:s vetenskapliga råd

Vetenskapliga rådet bistår SCB i frågor om metoder och kvalitet i statistiken. Rådet kan även bistå andra myndigheter med ansvar för officiell statistik i sådana frågor.

Ledamöterna i rådet förenar djupa insikter i sina respektive vetenskaper med erfarenheter av och ett stort intresse för officiell statistikproduktion. Rådet är således en unik resurstillgång.

Rådets uppgift är att:

 • ge synpunkter, råd och vägledning beträffande de metoder som statistikansvariga myndigheter utvecklar eller använder,
 • tillföra myndigheten vetenskaplig kompetens genom att informera om och förmedla kontakter med svensk och internationell forskning inom statistikområdet.

Rådet är knutet till SCB i enlighet med myndighetens instruktion (Förordning 2016:822 med instruktion för Statistiska centralbyrån). 

Läs rådets mötessammandrag

 • Joakim Stymne, SCB, generaldirektör, ordförande
 • Dr Lilli Japec, SCB, biträdande ordförande
 • Dr Ingegerd Jansson, SCB, sekreterare
 • Dr Jens Malmros, SCB, sekreterare

Ledamöter

 • Prof Jan Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå och Universitetet i Oslo.
 • Prof Sune Karlsson, Örebro universitet
 • Prof Xavier de Luna, Umeå universitet
 • Prof Thomas Laitila, SCB och Örebro universitet, adjungerad ledamot
 • Prof Annette Jäckle, University of Essex
 • Dr Barteld Braaksma, Statistics Netherlands
 • Prof Per Johansson, Uppsala universitet
 • Dr Anders Holmberg, Australian Bureau of Statistics
 • Dr Johanna Laiho-Kauranne, Statistics Finland
 • Dr. Stephanie Eckman, RTI International
 • Dr. Steven Heeringa, University of Michigan

Kontakta oss

Ingegerd Jansson

Telefon
010-479 42 71
E-post
ingegerd.jansson@scb.se

David Sundström

Telefon
010-479 40 32
E-post
david.sundstrom@scb.se