Till innehåll på sidan

PSI-direktivet

EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i SCB:s databaser.

PSI står för ”public sector information”, och syftet med lagen är att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

Lagen reglerar inte tillhandhållande av handlingar eller om vidareutnyttjande är tillåtet. Detta regleras i annan författning, till exempel tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess gäller för uppgifter om enskilda (såväl fysiska som juridiska personer) och omfattas inte av PSI-reglerna. SCB kan dock göra specialbearbetningar av registren på beställning och mot ersättning.

Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns dock gratis tillgänglig i SCB:s databaser. Även Sveriges officiella statistik och Myndighetsregistret ingår i den fritt tillgängliga informationen.

SCB:s statistikdatabas

SCB:s statistikdatabas, som innehåller en mängd officiell statistik på olika områden, finns tillgänglig på webbplatsen. Syftet är öka tillgängligheten till statistiken och att lätt kunna ladda ner material för bearbetning i den egna datorn. Här finns kostnadsfri nedladdningsbar officiell statistik efter ämnesområde, inklusive dokumentation och beskrivning av statistiken.

Sveriges officiella statistik

Officiell statistik publicerad efter ämne finns på webbplatsen med länkar till andra statistikansvariga myndigheter. Statistiken innehåller fria nedladdningsbara publikationer, tabeller och diagram.

Myndighetsregistret

Registret innehåller kostnadsfri tillgänglig information om statliga myndigheter.

Kontakta oss

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00