Till innehåll på sidan

MONA – SCB:s plattform för mikrodata

MONA (Microdata Online Access) är SCB:s plattform för tillgängliggörande av mikrodata. I MONA kan användare göra bearbetningar via internet utan att mikrodata lämnar SCB.

MONA är SCB:s plattform för tillgängliggörande av mikrodata. Mer information om plattformen och hur du beställer hittar du här: 

Beställa mikrodata

Vad är MONA 

Tider då MONA har stängt för underhåll

Under tiden för underhållsarbetet kommer MONA att vara otillgängligt. När det finns risk för specifika följdfel efter underhållsarbetet framgår det nedan. 

 • Stängt 19 juni 14.00-22.00
 • Stängt 24 juli 14.00-22.00
  Vid behov

Handledning för inloggning

Handledning för MONA (pdf)

Hantering av mobilapp i MONA (pdf)

Inloggade användare hittar mer information och handledningar via MONA info i startmenyn.

Nyheter

 • 2021-05-26: Minnesanteckningar (pdf) från mötet i Referensgruppen den 21 maj.
 • 2021-05-21: SPSS 27 installerad.
 • 2021-05-10: STATA 17 installerad.
 • 2021-01-07 : EU och Storbritannien slöt ett avtal om frihandel den 24 december 2020. Det finns bestämmelser om överföring av personuppgifter där. Under en övergångstid kommer personuppgifter fortsatt att kunna överföras från EU/EES till Storbritannien. Övergångstiden är fyra månader, med eventuell förlängning av två månader. Under denna övergångsperiod är det tillåtet att använda MONA från Storbritannien.
 • 2020-12-22 : När en användare bryter mot användarvillkor som också innebär brott mot dataskyddsförordningen ska en anmälan om personuppgiftsincident lämnas till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
 • 2020-10-14: Inloggningssidan mona.scb.se har ersatts med login.mona.scb.se.
 • 2020-09-26 : SAS uppdateras till version 9.4 M7. 

Kontakt

MONA-supporten

Telefon
010-479 64 20
Vardagar
08.00–11.30, 12.30–16.00
Stängt 25 juni
Begränsade Öppettider 16 juni 08.00–11.30, 12.30–14.00

Begränsade öppettider under sommaren, 5 juli – 6 augusti
Vardagar
09.00–11.30, 12.30–15.00
E-post
mona@scb.se