Till innehåll på sidan

Aktuell statistik från Företagsregistret

Här hittar du aktuella tabeller från SCB:s allmänna företagsregister, bland annat antal arbetsställen och företag fördelat på bransch, storleksklasser, ägarkategori och juridisk form. Det finns också tabeller med antal arbetsställen efter geografisk indelning.

Tabellerna uppdateras årligen i december. Hör gärna av dig till oss om du har önskemål om någon speciell tabell som du inte hittar här.

Antal arbetsställen och företag

Hör gärna av dig till oss om du har önskemål om någon speciell tabell som du inte hittar här.

Antal arbetsställen fördelat på bransch (SNI2007) och storleksklass (xlsx)

Antal arbetsställen och företag fördelat på storleksklass (xlsx)

Antal företag fördelat på omsättningsklass (xlsx)

Antal företag fördelat på juridisk form (xlsx)

Antal företag fördelat på ägarkategori (xlsx)

Antal företag, arbetsställen och kommuner för åren 1971–2022 (xlsx)

Antal lantbruk fördelat på huvudsaklig driftinriktning 2019 (xlsx)

Antal export- och importföretag

Antal export-/importföretag fördelat på storleksklass (xlsx)

Antal export-/importföretag fördelat på export-/importomsättningsklass (xlsx) 

Antal företag med export/import per landområde (pdf)

Antal arbetsställen per geografisk indelning

Antal arbetsställen fördelat på kommun (xlsx)

Antal arbetsställen fördelat på län, bransch, avdelningsnivå och storleksklass (xlsx)

Ingår inte i Sveriges officiella statistik

Statistik över antal anställda från SCB:s allmänna företagsregister ingår inte i den officiella statistiken. För uppgifter från officiella statistiken över antal anställda och sysselsatta för riket och län hänvisar vi till Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS).

På kommunnivå hänvisar vi till Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Tabellpaketet AMPAK redovisar registerbaserad arbetsmarknadsstatistik på regional nivå och är en betaltjänst som vi erbjuder.

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Tabellpaketet AMPAK