Till innehåll på sidan

Företagsregistrets tjänster

SCB:s allmänna Företagsregister är ursprungskällan till många andra företagsregister. I registret sammanställs uppgifter från Skatteverket, Bolagsverket och andra källor.

I Företagsregistret finns information om alla företag, myndigheter och organisationer i Sverige.

Ett företag betraktas som verksamt om det är momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller innehar F-skattsedel hos Skatteverket. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Ni kan välja att beställa information om företag eller arbetsställen. 

Beställ en lista med företag eller arbetsställen

Vi kan hjälpa er att hitta nya kunder och skräddarsy material om just den målgrupp ni är intresserade av.

Tabeller

Vid viktiga beslut behövs rätt fakta och från Företagsregistret kan ni beställa faktaunderlag om näringslivet. Vi kan skräddarsy tabeller efter era önskemål.

Vårda ert kundregister

Gör en matchning

Har ni redan ett kundregister kan vi komplettera eller uppdatera med ny information från Företagsregistret.

Aviseringar med förändringsfiler

Företagsregistret uppdateras varje vecka och ert kundregister riskerar att snabbt bli inaktuellt. Håll ert register uppdaterat med förändringsfiler.

Webbtjänster

Vill ni ha tillgång till den dagsaktuella versionen av registret utan att behöva lagra informationen själv? Vi erbjuder en webbtjänst eller en API-lösning för sökning direkt i registret. Vi har även en webbaserad tjänst utvecklad för regional bevakning, NÄRA.