Till innehåll på sidan

Vanliga frågor om Företagsregistret

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Företagsregistret. Kontakta oss gärna om du saknar något.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Företagsregistret. Kontakta oss gärna om du saknar något.

Frågor om arbetsställen

Vad är skillnaden mellan arbetsställe och företag?

I SCB:s företagsregister arbetar vi med två olika typer av enheter – företag och arbetsställen. Ett aktivt företag har alltid minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Om företaget bedriver verksamhet på olika adresser har det således flera arbetsställen.

Vad är ett CFAR-nummer?

CFAR-nummer är ett arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s företagsregister.

Sök CFAR-nummer

Alla företag med en registrering för antingen moms, F-skatt eller arbetsgivare har minst ett CFAR-nummer. Om du saknar ett CFAR-nummer beror det på att vi inte fått in din registrering från Skatteverket, eller att du inte anmält ditt nya arbetsställe till oss.

Allmänna frågor

Varför är mitt företag med i SCB:s företagsregister?

SCB har enligt riksdagsbeslut sedan 1963 i uppdrag att föra ett register över företag och deras arbetsställen. SCB:s företagsregister innehåller samtliga juridiska personer i Sverige. Registret innehåller även fysiska personer som uppfyller minst ett av nedanstående kriterier:

  • momsregistrerad
  • arbetsgivarregistrerad
  • F-skatteregistrerad
  • har inregistrerad firma 

 

Vilka företag får enkäter från SCB:s företagsregister?

Alla företag med mer än ett arbetsställe får en enkät i augusti varje år, inför kontrolluppgiftsredovisningen.

Jag vill ha ett bevis om tilldelat organisationsnummer för myndigheter och organisationer inom den offentliga sektorn. Hur gör jag?

Kontakta:
010-479 60 65
foretag@scb.se

När anses ett företag verksamt/aktivt?

I SCB:s företagsregister betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms, är arbetsgivare eller har F-skatt hos Skatteverket.

Hur ofta uppdateras SCB:s företagsregister?

Företagsregistret uppdateras varje vecka med uppgifter från Skatteverket. Det uppdateras även årligen med egen enkät, samt löpande med feedback från övriga SCB och externa användare.

Jag ska skriva min uppsats på universitetet, kan jag få en lista på företag av er?

Att göra utdrag ur det allmänna företagsregistret är en avgiftsbelagd tjänst, vi kan tyvärr inte erbjuda någon särskild ingång för studenter. Våra uppgifter är dock källan för många av de företagsregister som finns gratis att tillgå på internet hos privata aktörer.

För beräkningar av antal företag eller arbetsställen se https://www.foretagsregistret.scb.se/