Till innehåll på sidan

Hushållens ekonomi (HEK)

Undersökningen har avslutats. Inkomststatistik för hushåll är numera en del av undersökningen Inkomster och skatter. Statistik om utgifter för boende ingår i undersökningen Boendeutgifter. Statistik om boende för hushåll redovisas i undersökningen Hushållens boende.

Statistiknyheter

Hushållens ekonomi 2013 – boende och boendeutgifter

2014-12-15

De svenska hushållen lägger i genomsnitt en femtedel av sin disponibla inkomst på boendet. Störst är andelen för hushåll i hyresrätt.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Inkomstfördelningen 2008. Korrigerad 2012-01-25 SM 2010-05-19
Inkomstfördelningen 2007. Korrigerad 2012-01-25 SM 2009-06-03
Inkomstfördelningen 2006 SM 2008-05-22
Boende och boendeutgifter 2006 SM 2008-01-31
Inkomstfördelningen 2005 SM 2007-05-24
Boende och boendeutgifter 2005 SM 2007-01-31
Inkomstfördelningsundersökningen 2004 SM 2006-05-31
Boende och boendeutgifter 2004 SM 2006-04-28
Financial welfare of young people Rapport 2005-12-14
Ungdomars ekonomiska välfärd – inkomster, sysselsättning och förmögenhet Rapport 2005-11-18
Inkomstfördelningsundersökningen 2003. Redovisning på riksnivå SM 2005-05-30
De äldres ekonomiska välfärd – inkomster, utgifter och förmögenheter Rapport 2004-12-13
Inkomstfördelningsundersökningen 2002. Redovisning på riksnivå SM 2004-06-17
Inkomstfördelningsundersökningen 2002 Rapport 2004-02-27
Minskade vinster 2001. Kapitalvinster och kapitalförluster. Förmögenhet. Rapport 2003-10-31
Inkomstfördelningsundersökningen 2001. Redovisning på riksnivå SM 2003-09-05
Inkomstfördelningsundersökningen 2001 Rapport 2003-02-27
Rekordåret 2000. Reavinster, reaförluster och förmögenhet Rapport 2002-11-27
Inkomstfördelningsundersökningen 2000 SM 2002-05-29
Reavinster och reaförluster 1999 Rapport 2001-09-28

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0103