Till innehåll på sidan

Delmål 8.5 – Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Indikator 8.5.1 Genomsnittlig månadslön för anställda

Nyckeltal

2020

34 200kr

är den genomsnittliga månadslönen i Sverige för anställda kvinnor

2020

37 900kr

är den genomsnittliga månadslönen i Sverige för anställda män

Diagram

Genomsnittlig månadslön för anställda

Månadslön i kronor för kvinnor, män

8.5.1_A

Diagram

Genomsnittlig månadslön för anställda, 2020

Månadslön i kronor för kvinnor, män i respektive åldersgrupp

8.5.1_B

 

Indikator 8.5.2 Arbetslöshet

Nyckeltal

2020

8,4%

av kvinnor 16-64 år i Sverige är arbetslösa

2020

8,5%

av män 16-64 år i Sverige är arbetslösa

Diagram

Arbetslösa 16-64 år

Andel i procent av kvinnor, män

8.5.2_A

Diagram

Arbetslöshet

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

8.5.2_B

Tabell

Arbetskraftstillhörighet bland personer med funktionsnedsättning och övriga i befolkningen 16-64 år

Andel i procent av kvinnor, män

  2020 2019 2018
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
I arbetskraften            
Personer med funktionsnedsättning 73 75 72 78 69 74
Övriga 83 88 84 88 85 89
Sysselsatta            
Personer med funktionsnedsättning 67 68 66 72 61 66
Övriga 76 81 80 82 80 84
Arbetslösa            
Personer med funktionsnedsättning 8 10 9 7 11 11
Övriga 9 8 5 7 6 6
Ej i arbetskraften            
Personer med funktionsnedsättning 27 25 28 22 31 26
Övriga 17 12 16 12 15 11