Till innehåll på sidan

Insynsrådet

SCB har ett insynsråd som ska utöva insyn och ge råd till generaldirektören. Generaldirektören är ordförande och ansvarar för att hålla ledamöterna informerade om vår verksamhet.

Det som styr rådets arbete är förordning med instruktion för Statistiska centralbyrån (2016:822) och myndighetsförordningen (2007:515).

Ledamöter i SCB:s insynsråd

Ordförande

Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån

Ledamöter

•Robert Bergqvist, chefsekonom SEB
•Helena Hagberg, hållbarhetschef Skandia
•Amy Loutfi, professor Örebro Universitet
•Clas Olsson, generaldirektör ESV
•Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
•Maria Abrahamsson, professor Chalmers och ledamot i centerpartiets distriktsstyrelse Göteborg
•Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (S)
•Erik Westroth, riksdagsledamot (SD)
•Joakim Sandell, riksdagsledamot (S)
•Fredrik Ahlstedt, riksdagsledamot och Statsrådsersättare (M)