Till innehåll på sidan

Care Need Index (CNI)

Care Need Index är ett hjälpmedel som använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa. SCB sammanställer ett anpassat CNI till regioner med flera, ofta som ett stöd vid beräkning av vårdersättningar.

De socioekonomiska variabler som omfattas av CNI är:

  • Ålder över 65 år och ensamboende.
  • Utlandsfödd (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika)
  • Arbetslös eller i åtgärd 16-64 år
  • Ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre
  • Person ett år eller äldre som flyttat in i området
  • Lågutbildad 25-64 år
  • Ålder yngre än fem år

Så här går det till

Underlag från er är ofta grunden för beräkningarna av CNI, till exempel personer som tillhör regionens vårdenheter. CNI kan även beräknas för mindre geografiska områden som exempelvis RegSO och DeSO.

Så här levererar vi

Resultaten presenteras i form av ett sammanvägt CNI för varje beställt område. Statistiken levereras i Excelformat. Se exempel nedan.

Så här beställer du

Kontakta uppdrag@scb.se om du är intresserade av att beställa CNI.

 

Enhet Ålder yngre än 5 år Personer födda i Östeuropa, Afrika, Asien eller Sydamerika Ålder över 65 år och ensamboende Ensamstående förälder med barn <= 17 år Personer, 1 år eller äldre som flyttade in i området Arbetslösa eller i åtgärd, 16 – 64 år Lågutbildade 25 – 64 år Population Index CNI
Enhet 1 595 1 391 484 167 385 981 632 5 912 22 709 1,5513
Enhet 2 293 330 215 80 240 300 210 2 407 7 869 1,3204
Enhet 10 293 330 215 80 240 300 210 2 407 7 869 1,3204

 

Kontakta oss